Lenny, je wordt gemist.

Op 17 juni is, volkomen onverwachts, Lenny van der Linden overleden. Hoewel ze al lang met haar gezondheid tobde zag niemand dit aankomen.

Lenny was al bestuurslid van Stichting Verdanda vanaf de oprichting in 2007. Maar Lenny was veel meer dan dat. Vanaf het allereerste begin heeft ze zich vol energie ingezet voor Stichting Verdanda. Zo heeft ze ontelbare contacten aangeknoopt met mensen die actief waren met Quilten en de paden geƫffend voor de talloze, kosteloze, deelnames aan beurzen en tentoonstellingen. Ze heeft heel veel bijgedragen aan onze bekendheid in de quilt-wereld.

En nog tot het laatst toe onderhield ze contacten met alle mensen die Stichting Verdanda een warm hart toedragen en ons steunden met giften of op een of andere manier iets bijdroegen aan ons doel, mensen met een beperking blij maken met een quilt. Al die jaren was het Lenny die er voor zorgde dat iedereen die iets geschonken had ook een bedankkaartje kreeg. En alle blokken, quilts, lapjes en andere spullen die iedereen naar Stichting Verdanda stuurde kwamen bij haar aan en werden door Lenny uitgezocht en doorgegeven.

Maar meer nog dan dit alles was Lenny het hart van Stichting Verdanda. Ze was altijd bezig mensen enthousiast te maken en te inspireren om ook wat bij te dragen. En ze genoot ervan om daarmee bezig te zijn. Stichting Verdanda was een doel in haar leven en het heeft haar altijd veel voldoening gegeven daarvoor bezig te zijn.

lenny je wordt gemist

Lenny is niet te vervangen. Maar we zullen toch vervangers moeten zoeken voor al de taken die Lenny op zich had genomen. Daarvoor gaan we, als bestuur, hard aan de slag, maar er zal de komende tijd best wel eens iets mis gaan. Hopelijk neemt u ons dat niet kwalijk.

Lenny, we zullen de komende tijd nog heel veel aan je denken en je heel vaak missen, maar we laten je los. Je hebt genoeg gedaan; wij gaan verder.

Namens het Verdanda team,

Louis van Schie